takaisin alkusivulle

TIETOSUOJASELOSTE

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme Suomen lakeja ja asetuksia yksityisyyden suojasta.

Oheisesta rekisteriselosteesta löydät lisätietoa yksityisyytesi suojasta.

 

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste

 1. Rekisterin nimi

Lornarin Oy pöytävaraukset ja tarjouspyynnöt

 1. Rekisterin pitäjä

Lornarin Oy, Y-tunnus: 2752298-4

Laidunpolku 5 E 25, 01360 Vantaa

Rekisteriasioista vastaava:
Lornarin Oy taloushallinto

 1. Henkilötietorekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriseloste koskee sellaisten luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyä, jotka lähettävät ravintoloiden nettisivujen kautta pöytävarauspyynnön tai tarjouspyynnön. Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

 • pöytä- ja tilavarausten hallinnointi
 • tarjousten tekeminen
 • asiakassuhteen hoito, mm. asiakasviestintä
 1. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista kerätään ja tallennetaan seuraavat henkilötiedot:
Pöytävarauksen tekijän tiedot eli henkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, seurueen isännän tai emännän nimi, mikäli eri kuin varaaja esim yritys

 1. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella asiakkaalta itseltään. Henkilötietoja ei kerätä muista lähteistä.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakkaiden tietoja ei käytetä muihin kuin yllämainittuihin tarkoituksiin ja tietoja ei luovuteta muille tahoille

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Varauksiin liittyviä tietoja käsittelevät vain kyseessä olevan ravintolan varauksia hoitavat henkilöt. Taloushallinto saa tiedot jos asiakas haluaa laskutuksen. Noudatamme tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita tähän sovellettavia, Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä.

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä henkilötietolain 29 §:n mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen korjaamista.

Tarkastus- tai korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Lornarin Oy, Laidunpolku 5 E 25, 01360 Vantaa

 

Print Friendly, PDF & Email

Takaisin alkusivulle

ylös sivun alkuun